Propozycje samorzadów w sprawie nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty.

2012-04-26 13:36

25 kwietnia 2012 r. przedstawiciele organizacji samorządowych zaprezentowali posłom z Prezydium sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, swoje propozycje nowelizacji ustawy Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty.

Związek zaprotestował przeciwko wprowadzaniu zmian w systemie oświaty tylnymi drzwiami bez udziału i wiedzy jednego z partnerów społecznych, jakim są przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

26 kwietnia sprawę opisała m.in. „Gazeta Wyborcza” w artykule „Rewolucja dla nauczycieli”, powołując się na oświadczenie ZNP.

Oto fragment artykułu:

„Oburzony jest też Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jego prezes Sławomir Broniarz wydał oświadczenie.

Czytamy m.in: ''Protestujemy przeciwko wprowadzaniu zmian w systemie oświaty tylnymi drzwiami bez udziału i wiedzy jednego z partnerów społecznych, jakim są przedstawiciele oświatowych związków zawodowych''.

Rzecznik ZNP Magdalena Kaszulanis: - Spotkanie posłów z samorządowcami nie zostało uwzględnione w oficjalnym harmonogramie, w związku z czym nosi znamiona lobbingu. Można je odczytać jako nieformalną próbę wywierania wpływu na władze publiczne. Mamy prawo się czuć zaniepokojeni, ponieważ z jednej strony premier i minister edukacji mówią, że na razie nie ma planów zmian w karcie, z drugiej zaś posłowie spotykają się z samorządowcami, by o takich zmianach rozmawiać bez naszego udziału - podkreśla.

Samych propozycji zmian ZNP nie chce komentować, bo oficjalnie nie zostały mu przedstawione. Kaszulanis mówi, że zna je tylko z mediów i ma co do nich sporo zastrzeżeń. Np. proponowane wydłużenie czasu pracy nauczyciela przed tablicą pociągnie za sobą zwolnienia z pracy.”