Praca nauczycieli z dorosłymi

2012-10-23 11:45

W związku z licznymi pytaniami, jakie pojawiły się po publikacji przez „Dziennik Gazetę Prawną” wywiadu z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem (5 października 2012 r.), wyjaśniamy szczegóły wspomnianej w artykule propozycji dotyczącej przyszłości nauczycielskiego zawodu.

W DGP prezes ZNP poddał do dyskusji pomysł, aby z powodu nadchodzącego niżu demograficznego nauczycielom zagrożonym zwolnieniem zaproponować także pracę m.in. z osobami dorosłymi w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy określonego w ustawie Karta Nauczyciela bez zwiększania nauczycielskiego pensum.

Wg prezesa ZNP, umieszczenie w czasie pracy nauczycieli możliwości prowadzenia zajęć z dorosłymi, np. zagrożonymi wykluczeniem społecznym czy bezrobotnymi, da szansę tym pedagogom na pracę, którzy mogą stracić zatrudnienie z powodu zmniejszającej się liczby uczniów czy likwidacji szkoły.

Jest to pomysł poddany do szerokiej dyskusji. Miałby on dotyczyć w przyszłości tylko niektórych nauczycieli (nie wszystkich!). Tych, dla których z powodów demograficznych lub zmian w liczbie godzin nauczanych przedmiotów, zabraknie pracy z uczniami. W ten sposób, niektórzy nauczyciele mogliby uzupełniać etat bądź w ogóle ocalić miejsce pracy. Ta propozycja nie polega na wydłużeniu tygodniowego wymiaru czasu pracy!

Pragniemy podkreślić również, że ZNP proponuje szereg innych działań związanych ze statusem zawodowym nauczycieli, podnoszeniem jakości kształcenia i funkcjonowaniem publicznych samorządowych placówek, które szczegółowo zostały opisane w dokumencie „Pakt dla edukacji”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przekonany, że podejmowanie decyzji o likwidacji szkół jedynie w oparciu o rachunek ekonomiczny jest działaniem wbrew interesowi uczniów, szczególnie tych najmłodszych.

Wg Związku, skutkiem niżu demograficznego może być zmniejszenie liczby uczniów w klasie oraz indywidualizacja procesu nauczania i wychowania.