Pikieta pracowników administracji i obsługi

2011-12-05 13:41

Katowice

30 listopada 2011 roku ok. 300 osób wzięło udział w pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, którą zorganizowała Okręgowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi w obronie pracowników niebędących nauczycielami. Do Katowic przyjechały oddziały ZNP od Cieszyna po Częstochowę i od Szczekocin po Gliwice.

Uczestnicy pikiety zwracali uwagę, że prawodawca podzielił pracowników samorządowych na „lepszych” i „gorszych”. Do tych ostatnich zaliczane są zawody gorzej opłacane - woźne, sprzątaczki, księgowe, kucharki, sekretarki, które zarabiają w szkole mniej niż ich koleżanki i koledzy po fachu pracujący w administracji samorządowej.

Pikieta rozpoczęła się o godzinie 12.00. Podczas jej trwania odczytano postulaty związkowców i przekazano je wojewodzie wraz z 24 tysiącami podpisów osób popierających stanowisko ZNP. Do pikietujących wyszedł, a następnie przyjął ich u siebie wicewojewoda - Piotr Spyra.

Ze strony ZNP w pikiecie wzięli udział m.in.: wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik, przewodnicząca KSPAiO Anna Szczołko, Ewa Niedbała, Grażyna Bąba, Marek Fabryczny, Grażyna Hołyś-Warmuz, Jan Kraśkiewicz.