Obywatelskie wysłuchanie publiczne dot. 6-latków

2016-01-07 12:15

Prezes ZNP Sławomir Broniarz weźmie udział w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym zmian w ustawie o systemie oświaty, które odbędzie się 9 stycznia 2016 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w godzinach 10:00 – 16:00.

Celem organizowanego wysłuchania jest przedstawienie opinii ekspertów, organizacji pozarządowych i obywateli na temat zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących podwyższenia wieku obowiązku szkolnego, obniżenia wieku obowiązku przedszkolnego, zmiany zadań i roli kuratora oświaty.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, cofnięcie reformy obowiązku szkolnego dla sześciolatków zdezorganizuje system oświaty. Sukcesywnie w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz na studiach zabraknie jednego rocznika uczniów. Ponadto upowszechnienie edukacji przedszkolnej dla dzieci trzyletnich i czteroletnich w sytuacji powrotu sześciolatków do przedszkoli będzie praktycznie niemożliwe. W konsekwencji zmniejszą się szanse na sukces edukacyjny polskiego dziecka.

Zamiast cofać reformę, należy zatroszczyć się o jej prawidłowe wdrożenie. Dziś najważniejszym zadaniem dla szkół i organów prowadzących jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i pełnej opieki o wysokim standardzie zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

Źródło: www.znp.edu.pl