Oświadczenie prezesa ZNP Sławomira Broniarza

2013-04-19 11:51

"Z przykrością stwierdzam, że wywiad zatytułowany „Strajku w szkołach nie będzie”, który ukazał się w dniu 8 kwietnia 2013 roku w „Gazecie Wyborczej”, nie jest jednobrzmiący z tekstem wywiadu przeze mnie autoryzowanym.

Redakcja „Gazety Wyborczej” w wyżej wymienionym tekście dokonała szeregu skrótów i opuszczeń, które zubożyły siłę i zmieniły wydźwięk argumentacji przeze mnie przedstawionej. W związku z powyższym, kierując się chęcią zaprezentowania czytelnikom całości mojej argumentacji, publikujemy poniżej całość autoryzowanego przeze wywiadu.

Jednocześnie podkreślam, że tytuł wywiadu pochodzi od redakcji i nie ma on charakteru deklaracji woli ZNP".

Sławomir Broniarz

Pełny tekst wywiadu: https://www.znp.edu.pl/