Nowe prawo – gdzie szukać informacji

2012-01-09 13:53

Informujemy, że od  1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporządzenia, w tym także te dotyczące oświaty, publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej – w internecie. Stanowi tak ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Nowe prawo publikowane jest w  :

- Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu: https://isap.sejm.gov.pl/

- w Dzienniku Ustaw pod adresem - https://dziennikustaw.gov.pl

- w Monitorze Polskim  – https://monitorpolski.gov.pl.