Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

2019-10-30 11:47

15 października br. Prezydium ZG ZNP przyjęło uchwałę ws. przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej w ramach Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej Pracowników Oświaty.
Celem akcji jest rozpowszechnienie wiedzy o warunkach pracy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, bo wiele rzeczy nauczyciele wykonują od lat zwyczajowo i za darmo, choć nie należą one do ich obowiązków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli.

 

Chcemy pokazać, jak wiele robimy jako nauczyciele za niewielkie pieniądze, odczarować mit pracy postrzeganej tylko i wyłącznie przez pryzmat pensum, uświadomić społeczeństwu wszystkie zadania, jakie wykonujemy, pracując w szkole czy przedszkolu. I wspierać się wzajemnie w egzekwowaniu naszych praw pracowniczych!

 

Ważne jest więc, by:
– znać prawo i wiedzieć, które zadania zlecane przez dyrektora nie należą do naszych obowiązków (jak np. dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły, spisywanie wyposażenia sali lekcyjnej),
– albo za które możemy domagać się wynagrodzenia (np. za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie kilkudniowej wycieczki szkolnej).

Warto znać swoje prawa i je egzekwować (np. prawo do 11-godzinnego odpoczynku w czasie szkolnych wycieczek).

Źródło: www.znp.edu.pl