Nauczyciele z kodeksem pracy i większym pensum!

2015-02-12 11:46

 

W dniu 12.02.2015r. w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” nowa sekretarz stanu w MEN Urszula Augustyn (PO) mówi o konieczności gruntownych zmian w Karcie Nauczyciela.
Jej zdaniem, nauczyciele mogliby być zatrudniani na podstawie kodeksu pracy.
Proponuje także zwiększenie pensum.        

DGP: Po dokonaniu zmian w Karcie zostawiłaby pani ochronę stosunku pracy dla mianowanych?

UA: Wszyscy jesteśmy na rynku pracy. Ochroniłabym pensum nauczyciela.
W pozostałych kwestiach dotyczących zatrudnienia mógłby mieć zastosowanie kodeks pracy, ale to moje prywatne zdanie.

Takie deklaracje padają z ust polityków rządu PO-PSL coraz częściej.
W styczniu tego roku wiceminister edukacji Joanna Berdzik mówiła o planach likwidacji Karty Nauczyciel po tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Jak mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska, jedną z pierwszych decyzji szefa MEN
po tegorocznych wyborach powinna być ta dotycząca przygotowania ustawy,
która zastąpi Kartę nauczyciela
” – mówiła wiceminister edukacji.

ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zamiarom likwidacji ustawy Karta Nauczyciela i destabilizacji statusu zawodowego nauczycieli w Polsce, którego gwarantem jest właśnie Karta.

Karta porządkuje i ujednolica zasady nauczycielskiego stosunku pracy.
Skutki każdej nieprzemyślanej zmiany statusu zawodowego nauczycieli negatywnie wpłyną na jakość edukacji!

Nasze środowisko musi mieć świadomość zamiarów ekipy, która kieruje ministerstwem edukacji!

Źródło: https://www.znp.edu.pl