MEN Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”

2013-06-10 11:33

Źródło: https://www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych, 7 czerwca br., przedstawił raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli". Badanie zostało zrealizowane przez niezależnych naukowców i to oni odpowiadają za przyjętą metodologię i sposób przeprowadzenia.

Wnioski z raportu posłużą do dalszej analizy zależności między czasem i warunkami pracy nauczyciela a jakością nauczania i organizacją pracy szkoły. Wyniki potwierdzają zasadność zaproponowanych przez MEN zmian w Karcie Nauczyciela, tj. rejestrowanie niektórych czynności nauczycieli oraz umożliwienie szerszego niż dotychczas włączenia rodziców w sprawy istotne dla szkoły.

Badanie było wykonywane w projekcie systemowym „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" współfinasowanego ze środków unijnych w ramach PO KL.