Liczy sie twoja opinia!

2011-11-20 17:57

2011-11-10 09:42:39

Pod takim hasłem Związek od września wydaje specjalny Newsletter poświęcony opiniowaniu aktów prawnych.

W ten sposób Związek zbiera opinie wśród swoich członkiń i członków, które zostaną wykorzystane przez ZG ZNP w procesie opiniowania projektów aktów prawnych.

W Newsletterze znajdują się takie działy, jak:

„Informacja”dotycząca projektu aktu prawnego, który Związek Nauczycielstwa Polskiego otrzymał do zaopiniowania oraz sam projekt.

„Uwagi ZNP”. To przejrzyste streszczenie projektu aktu prawnego.

„Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na”. W tej części ZNP prosi o zwrócenie uwagi na kluczowe zmiany, jakie wynikają z danego projektu prawnego.

„Kontakt”. Odbiorcy Newslettera proszeni są o przesłanie swoich uwag na adres opinie@znp.edu.pl we wskazanym terminie (nie jest to obowiązkowe!).

Po sporządzeniu, opinia ZG ZNP jest publikowana na stronie internetowej ZNP w zakładce Prawo – Opinie.

- Chcemy, by informacje o projektowanych zmianach docierały do większego grona pracowników oświaty – mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Zależy nam na szerokich konsultacjach i uwagach wielu środowisk, które wykorzystamy, sporządzając opinię  Związku.

Aby otrzymywać Newsletter ZNP trzeba się na niego zapisać. Zobacz, jak to zrobić – więcej informacji znajdziesz TUTAJ.