Konferencja „Szanse i zagrożenia w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”

2013-04-19 12:47

W dniu 18. 04. 2013r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyła się, zorganizowana przez Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP, konferencja „Szanse i zagrożenia w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami”.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in. równych szans w dostepie do edukacji osób z niepełnosprawnościami, dydaktycznych i pozadydaktycznych uwarunkowań edukacji włączającej, kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w świetle obowiązujących przepisów prawa. W debacie wzięli udział: Jolanta Wojciechowska Prezes Stowarzyszenia "Efekt motyla", Anna Blaszczyk z-ca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Iwona Chrzanowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, prof. Beata Jachimczak Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych w Łodzi i inni zaproszeni goście. Na zakończenie konferencji swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzice, uczniowie i absolwenci szkół.