KOMUNIKAT ZG ZNP Co dalej z propozycjami MEN w sprawie Karty Nauczyciela?

2013-02-15 11:56

www.znp.edu.pl

4 lutego br. Zespół ds. propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela, powołany przez ZG ZNP w czerwcu ub.r., zapoznał się z przedstawionymi przez MEN 31 stycznia br. propozycjami zmian w obowiązującej Karcie Nauczyciela. Prezydium ZG ZNP (obradujące 4 lutego br., tuż po zakończeniu posiedzenia Zespołu) uznało, że ogniwa związkowe powinny zapoznać nauczycieli z zakładanymi zmianami, powinny one być również przedmiotem szerokiej dyskusji w ogniwach związkowych.

Zgodnie z deklaracjami strony ministerialnej, w najbliższym czasie partnerzy społeczni, w tym ZNP, otrzymają projekt założeń do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, które będą przedmiotem wstępnej opinii ZNP. W następnej kolejności partnerom społecznym przedstawiony zostanie pełny projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. Ten projekt poddany będzie jak najszerszej dyskusji w środowisku, a wyniki tej dyskusji staną się podstawą do zajęcia stanowiska przez ZNP.