Komunikat Prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP

2019-04-25 21:46

Kol./Kol., Prezesi Oddziałów ZNP, Prezesi Ognisk ZNP, Członkowie komitetów strajkowych, Wszyscy biorący udział w strajku, 

27 kwietnia ZNP zawiesza ogólnopolski strajk szkolny. Wchodzimy w nowy, ale równie ważny i dłuższy etap naszej walki o dobrą szkołę, lepsze warunki pracy i podwyżki wynagrodzeń. Prawie 3 tygodnie w szkołach trwa strajk, a ponad 3 miliony uczniów nie pobiera nauki z winy rządu, który z uporem nie chce porozumienia i dialogu ze związkami zawodowymi. Państwo nie zapewnia więc konstytucyjnego prawa każdego obywatela do nauki. Strona rządowa wyraźnie dąży do konfrontacji, a nie do załagodzenia konfliktu. Rządzącym nie zależy na dobrej jakości edukacji, o czym świadczą ostatnie zmiany w prawie oświatowym, wprowadzane na doraźne potrzeby szkół w związku z sytuacją strajkową (zmiany w składach komisji egzaminacyjnych, klasyfikacja maturzystów). Nie godząc się na takie psucie prawa oświatowego oraz mając na uwadze zapewnienie uczniom realizacji programu nauczania, warunków do przeprowadzenia merytorycznej klasyfikacji i spokojnego ukończenia roku szkolnego, Prezydium ZG ZNP podjęło decyzję o zawieszeniu strajku. Zdecydowaliśmy się okazać dobrą wolę i dać rządowi czas na przygotowanie się do "poprawki" oraz na zmianę ministra edukacji narodowej. Strajk pracowników oświaty walczących o godność zawodu i dobro polskiego szkolnictwa został cynicznie i propagandowo wykorzystany przez rządzących na potrzeby kampanii wyborczej. Zawiesiliśmy ten strajk również z tego powodu, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie uczestniczy w walce politycznej! Zawieszenie strajku to nie kapitulacja, ale gest, o który prosił prezydent i premier RP. Zapowiadamy jednak, że po wyborach przyjdzie czas kiedy ze zdwojoną siłą upomnimy się o to, co słusznie należy się pracownikom oświaty - godne wynagrodzenia i dobrą jakość edukacji. W maju rozpoczynamy drugi etap naszego protestu: • zorganizujemy prawdziwy okrągły stół dotyczący problemów polskiej edukacji, • rozpoczynamy budowę szerokiej koalicji na rzecz stworzenia tzw. pakietu wrześniowego - spotkania i konsultacje ze środowiskami, które identyfikują się z dobrym system edukacji w naszym kraju, • zaczynamy promocję programu „Szkoła na szóstkę”. Program „Szkoła na szóstkę” to: • wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB • odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister) • kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej • zmniejszenie biurokracji w szkołach • zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli • wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty Czas na zmiany w polskiej szkole! Dziękujemy Wszystkim za trud włożony w przygotowanie i prowadzenie akcji strajkowej. Jesteśmy pełni uznania dla tych Wszystkich strajkujących, którzy trzy tygodnie wytrwali w proteście mimo akcji zastraszania przez przedstawicieli władzy i kuratoria oświaty, a także nie ulegli medialnej nagonce. Dziękujemy za poparcie rodzicom, uczniom, samorządom lokalnym, związkom zawodowym, środowiskom akademickim, ludziom kultury i artystom. Dziękujemy za ten obywatelski odruch solidarności, który jest dla nas wielkim zobowiązaniem. Obiecujemy, że dalej, nieprzerwanie będziemy bronić polskiej szkoły i dążyć do niezbędnych zmian w systemie oświaty. 

Marek Ćwiek Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP