Komunikat do Placówek

2015-03-20 10:43

OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROTESTACYJNA PRACOWNIKÓW OŚWIATY
 

Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty informuje, że 17 marca 2015r. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 1 / 2015  ZG ZNP postanowił:

-  wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r. – rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP

-  w ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji

-  upoważnić Prezydium ZG ZNP do podejmowania decyzji o innych formach akcji protestacyjnej ZNP

W związku z podjętymi ustaleniami Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty informuje, że wszystkie placówki oświatowe są zobowiązane niezwłocznie przystąpić do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej poprzez:

- zapoznanie dyrektorów szkół i placówek z treścią Uchwały ZG ZNP z dnia 17.03.2015r.

- oflagowanie i oplakatowanie placówek (do odwołania)

- przeprowadzenie akcji informacyjnej

- udział w manifestacji pracowników oświaty w Warszawie 18 kwietnia 2015r. (sobota)

Członkowie ZNP Oddziału Bałuty proszeni są o kontakt telefoniczny (42 651 – 58 – 28) lub mailowy (znpbaluty@interia.pl) celem zgłoszenia swojego udziału w manifestacji.

Udział Prezesa Ogniska ZNP – obowiązkowy!