Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży o zmianach w Karcie Nauczyciela

2012-12-14 11:38

13 grudnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Minister Edukacji Narodowej przedstawiła informację nt. kierunków zmian w Karcie Nauczyciela. W posiedzeniu Komisji brali udział m.in. przedstawiciele oświatowych związków zawodowych i korporacji samorządowych. ZNP reprezentowali Sławomir Broniarz i Krzysztof Baszczyński.

Dyskusja była bardzo burzliwa, padały skrajne propozycje i opinie. Przedstawiciele MEN nie odpowiedzieli na najważniejsze dla wielu nauczycieli pytanie – kiedy rząd przedstawi swój projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Zdecydowanie negatywnie Związek ocenia kontekst ekonomiczny proponowanych zmian, których inicjatorami stały się organizacje samorządowe. Doraźne działania oszczędnościowe stoją w wyraźnej rozbieżności z działaniami projakościowymi. ZNP nie podziela również opinii wyrażanej przez organizacje samorządowe i OSKKO, o rzekomo negatywnym wpływie Karty na jakość pracy szkół, czy też rzekomym braku możliwości dyscyplinowania przez dyrektorów niektórych nauczycieli w celu poprawy efektów ich pracy.

Informacja MEN na temat kierunków zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela na stronie https://www.znp.edu.pl