Komentarz ZNP do raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”

2013-06-10 11:06
 
Raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli stanowi realizację postulatu Związku Nauczycielstwa Polskiego z 2008 roku. Związek od kilku lat stał na stanowisku, że dyskusja na temat tzw. pensum nauczycieli jest bezprzedmiotowa bez zbadania realnego czasu pracy nauczycieli.

Z raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że wymiar pracy nauczycieli jest większy, niż przewidziany ustawowo. Art. 42 pkt. 1 Karty Nauczyciela mówi „Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień”.

Tymczasem w raportu opracowanego przez IBE wynika, że czas pracy nauczyciela przekracza 47 godzin zegarowych.

Wyniki badań pokazują, że rzeczywisty czas pracy nauczycieli jest odległy o lata świetlne od obrazu „leniwych” nauczycieli kreowanego często przez media.

Jednocześnie ZNP wyraża zdziwienie dystansem Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec raportu. Symptomatyczna była nieobecność wyższych urzędników resortu na jego ogłoszeniu. Można odnieść wrażenie, że również IBE postanowił zdystansować się od własnego raportu. Cała oprawa jego prezentacji sugerowała, że dla IBE jest to dokument kłopotliwy, dlatego celowo pomniejsza jego rangę.

Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli” nie jest rutynową publikacją. W badaniu brało udział 7,5 tys. nauczycieli. Trwało ono aż 27 tygodni, co najlepiej świadczy o rzetelności uzyskanych wyników.

W powyższej sytuacji Związek Nauczycielstwa Polskiego zadaje Ministerstwu Edukacji Narodowej pytanie, w jaki sposób zamierza wykorzystać wyniki „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”?

Bartosz Machalica
Rzecznik Prasowy ZNP