Jubileusz Oddziału ZNP Łódź – Bałuty

2015-05-31 19:24

22 maja 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Łodzi spotkali się: władze Związku Nauczycielstwa Polskiego, działacze, którzy korzystają już z zasłużonej emerytury, czynni pracownicy Oświaty i dyrektorzy bałuckich placówek, aby wspólnie uczcić 110 rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60-lecie istnienia Oddziału Łódź – Bałuty.

Motto uroczystości: „Tajemnica sukcesu to wytrwałość w postanowieniach” (B. Disraeli) miało podkreślić, że prawdziwym sukcesem jest istnienie od 110 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego. To nie tylko sukces organizacji, ale każdej osoby, która tworzyła historię ZNP, bo, jak podkreśliła Prezes Oddziału Łódź – Bałuty Agnieszka Michałowska – Stasiak, Związek jest tak silny, jak silni i zdeterminowani są jego członkowie. W swoim przemówieniu Prezes Oddziału przytoczyła słowa Nelsona Mandeli „Wizja bez działania jest tylko marzeniem. Działanie bez wizji to strata czasu. Ale mając wizję i działając – możesz zmieniać świat.” „Nie mam wątpliwości, podkreśliła Prezes Oddziału, że wizję i działanie połączyli działacze tworząc Związek na terenie Łodzi”.

Można spierać się kiedy oficjalnie powstał Oddział Bałuty. Jeszcze w okresie międzywojennym istniał Oddział Grodzki, który swoim zasięgiem obejmował całe miasto. W 1950r. wyodrębnił się Oddział Łódź – Północ, a w latach następnych na terenie Bałut działały dwa oddziały: Łódź – Bałuty i Łódź – Staromiejska. Oddział Łódź – Bałuty rozpoczął samodzielną działalność w 1961r. Nazwa Oddziału Łódź – Bałuty pojawiła się po raz pierwszy w 1954r. i ten moment został uznany za inaugurację działania Oddziału.

Od początków swojego istnienia Oddział Bałuty zajmował się nie tylko reprezentowaniem i obroną praw pracowników Oświaty, ale prowadził też działalność szkoleniową, kulturalną, turystyczną i sportową dla swoich członków. Działał Bałucki Klub Nauczyciela, teatr „Poniedziałek”, męska drużyna piłki koszykowej, koło brydża sportowego i wiele innych.

W grudniu 1981r. pomieszczenia związkowe zostały zamknięte i opieczętowane, a działalność związkowa została przerwana. Działacze związkowi, którzy spotykali się nieoficjalnie, podjęli w grudniu 1982r. decyzję o reaktywacji ZNP na Bałutach. Zabiegi te zaowocowały rejestracją Oddziału w kwietniu 1983r.

Dzisiaj Oddział Łódź – Bałuty to drugi pod względem liczby członków (ponad tysiąc członków, w tym prawie 800 czynnych pracowników) Oddział w Okręgu Łódzkim. To zasługa nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, którzy mimo wielu trudności i presji środowiska pozostali wierni ideałom Związku Nauczycielstwa Polskiego, wspierają inicjatywy Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału, godnie reprezentują ZNP w swoich placówkach i nadal, jak przed 110 laty, walczą o lepsze warunki pracy i utrzymanie miejsc zatrudnienia.

Zasłużeni działacze Oddziału zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Kol. Barbara Ulatowska honorowa przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów; Kol. Zofia Witkowska Prezes Oddziału w latach 1996 – 2014; Kol. Jadwiga Tomaszewska wieloletni członek Zarządu Oddziału Bałuty i wiceprezes Okręgu Łódzkiego w latach 1998 – 2014; Kol. Marta Korus przewodnicząca Oddziałowej Komisji Rewizyjnej w latach 1994 – 2014. Prezes Okręgu Łódzkiego Kol. Marek Ćwiek wręczył Kol. Zofii Witkowskiej  nadanie tytułu „Honorowego Prezesa Oddziału” oraz „Złote Odznaki ZNP” 22 czynnym zawodowo członkom Oddziału Łódź – Bałuty.

Z okazji jubileuszu Zarząd Oddziału otrzymał wiele listów gratulacyjnych. Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień nawiązał do roli ZNP w walce o polska szkołę w okresie zaborów i okupacji hitlerowskiej oraz podkreślił wkład nauczycieli – związkowców w kształtowanie pokoleń młodych Polaków. W piśmie Pani Hanny Zdanowskiej Prezydenta Łodzi czytamy: „Przekazując podziękowanie za pracę, której odbiorcami byli mieszkańcy Łodzi, wyrażam uznanie dla Państwa dokonań. Proszę przyjąć najlepsze jubileuszowe życzenia. Oby misja związana z wyznaczaniem nowych kierunków aktywności na rzecz środowiska nauczycielskiego była dla Państwa cały czas drogowskazem. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach oraz udanej uroczystości”. Natomiast Prezes Okręgu Łódzkiego Kol. Marek Ćwiek w okolicznościowym piśmie życzył wszystkim Koleżankom i Kolegom, członkom Oddziału ZNP Łódź – Bałuty, aby „działalność związkowa i praca zawodowa, przyniosła jak najwięcej satysfakcji, radości i sukcesów oraz dawała poczucie dumy i spełnienia (…), aby obchody związkowych rocznic przyniosły tak potrzebne w obecnych czasach poczucie wspólnoty i siły oraz wiarę, że razem możemy skutecznie bronić swoich praw i osiągnąć wiele sukcesów”.

Uroczystość zakończyła się krótkim występem artystycznym uczniów ZSO Nr 4, przygotowanym przez Panią Annę Plewkę, Panią Małgorzatę Stępniak i Panią  Izabelę Woroniecką oraz duet Cellace Duo w składzie Aleksander Stachowski – akordeon i Adam Wiechno – wiolonczela (studenci Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi). Po części oficjalnej uroczystości goście zostali zaproszeni na filiżankę kawy i jubileuszowy tort.