Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10

2012-11-24 14:07

Jubileusz 50 – lecia Waszej szkoły to niezwykła, doniosła i uroczysta chwila. W imieniu Zarządu Oddziału ZNP Łódź – Bałuty pragnę przekazać słowa szacunku i uznania dla tych wszystkich, którzy tworzyli historię tej szkoły. Państwa dorobek edukacyjny i wychowawczy stanowi cenny przykład mądrości służącej wychowaniu młodego pokolenia.

 

Pani Dyrektor, drodzy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Składam wyrazy uznania za trud organizacyjny i wychowawczy, który zaowocował tak pięknym Jubileuszem, za troskę o dobre imię szkoły, wyniki nauczania, za wspaniałą atmosferę i dbałość o wszechstronny rozwój młodych ludzi.

 

Drodzy Uczniowie

Życzę Wam nieustającego entuzjazmu i twórczego zapału, który młodym ludziom pozwala z życia czerpać to, co najlepsze. Wykorzystajcie dobrze czas spędzony w szkole tak, by lata przy Strykowskiej wspominać z sympatią i wzruszeniem.

 

Prezes Zofia Witkowska