Interwencja ZNP ws. listu kuratorów i sporu zbiorowego

2017-01-18 15:53

Pismo kuratorów oświaty z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego…”, ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Warszawa, 18 stycznia 2017 r.

Pan/Pani

Kurator Oświaty

Szanowny Panie Kuratorze/Szanowna Pani Kurator!

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda niezwłocznego wycofania pisma pt. „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, skierowanego przez Pana/Panią do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W piśmie tym twierdzi Pan/Pani, że żądania oddziałów ZNP kierowane do dyrektorów szkół i placówek, nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego.

Żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem, a Pana/Pani twierdzenia nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

Pismo z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego…”, ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Namawiając dyrektorów szkół do nieprowadzenia rokowań z ZNP, przekracza Pan/Pani uprawnienia kuratora oświaty wynikające z prawa oświatowego i jednocześnie  naraża Pan/Pani dyrektorów szkół na odpowiedzialność karną (art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Umożliwi to ZNP przeprowadzenie strajku z pominięciem etapu rokowań i mediacji (art.17 ust.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż kuratorzy oświaty rozsyłają do dyrektorów szkół pismo o identycznej treści, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o udzielenie informacji w postaci odpowiedzi na pytanie:

Czy rozsyłana przez Pana/Panią „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP” została przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i  przekazana kuratorom oświaty w celu rozpowszechnienia?”.

Z poważaniem,

Grzegorz Gruchlik /-/

Wiceprezes ZG ZNP

 

Źródło: www.znp.edu.pl