Forum Obywatelskiego Rozwoju i „Trzy nadmierne przywileje związków zawodowych w Polsce”.

2012-12-13 11:33

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju przesłała Związkowi Nauczycielstwa Polskiego sporządzoną dla FOR analizę zatytułowaną „Trzy nadmierne przywileje związków zawodowych w Polsce”. Zdaniem FOR, nadmierne przywileje to:

  1. możliwość korzystania przez członków związku ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
  2. obowiązek udostępnienia organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do pracy związkowej,
  3. obowiązek potrącania składek związkowych z pensji pracowniczych. 

Tymczasem, możliwość korzystania przez członków związku ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, obowiązek udostępnienia organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do pracy związkowej oraz obowiązek potrącania składek związkowych z pensji pracowniczych, nie może być rozpatrywane w kategorii przywileju, ale gwarancji niezależności organizacji związkowych od pracodawców, pozwalającej na skuteczne reprezentowanie praw i interesów pracowniczych.

Zgodnie bowiem z art. 12 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Natomiast art. 1 ust. 2  ustawy o związkach zawodowych gwarantuje związkom zawodowym niezależność od pracodawców. Niezależność ta byłaby fikcją, gdyby nie rozwiązania dające związkom zawodowym choćby minimalną niezależność finansową i organizacyjną.

W tym miejscu należy podkreślić, iż liczba pracujących członków jaką musi zrzeszać związek, aby jego działacze mogli korzystać ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest na tyle wysoka, iż koszt pracodawcy z tym związany stanowi ułamek procenta, a często wręcz promil kosztów związanych z wynagradzaniem ogółu zatrudnianych pracowników.