10 października pikiety ZNP w 16 województwach

2016-10-07 19:06


za: www.znp.edu.pl

W poniedziałek, 10 października br. ZNP organizuje pikiety w 16 województwach. 


Pikiet będzie 17 (dwie w woj. zachodniopomorskim - w Szczecinie i
Koszalinie). Manifestacje odbędą się przed gmachami urzędów wojewódzkich
w godzinach popołudniowych. 


W ten sposób Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciw
planowanej reformie edukacji, która spowoduje chaos i zwolnienia w
oświacie. Wg ZNP, proponowana reforma ustroju szkolnego:


      ma charakter rewolucyjny: zburzy wszystkie struktury systemu tworzone
      przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów 
      edukacyjnych;


  • będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego;


      stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji, a jej skutkiem
      będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie
      wypracowanych przez szkoły osiągnięć;


  • spowoduje zwolnienia nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów.