Sekretariat Oddziału ZNP Łódź - Bałuty
przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00 

W ważnych sprawach można kontaktować się mailowo: lodz_baluty@znp.edu.pl
lub telefonicznie 693 130 974, 693 131 788
bądź za pośrednictwem skrzynki pocztowej ZNP
znajdującej się przy portierni szkoły.