Koniec roku szkolnego

O formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, może wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów - poinformowała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska 

Samorządy apelują o jednolity system zdalnego nauczania

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski skierował do premiera Matusza Morawieckiego list w sprawie wdrożenia od nowego roku szkolnego jednolitego systemu zdalnego nauczania w szkołach. SGiPW chce, aby objął on wszystkich uczniów i zawierał standardy wynagradzania nauczycieli.

Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli

Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty wznowi obrady najwcześniej za kilka tygodni, a najpewniej za kilka miesięcy. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w części dotyczącej spraw dyscyplinarnych trafi na listę prac legislacyjnych rządu w ciągu kilku dni.

 

Te i wiele innych tematów na: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja


Do 26 czerwca br. kształcenie na odległość!

 

Od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:

  • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
  • zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
  • zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,
  • praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.
  • "Uczniowie, całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mam nadzieję, że będzie to możliwe od września" - dodał Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

 

Ze względu na 4 etap odmrażania kolejnych obszarów gospodarki od 6.06.2020 r. możliwe będzie wznowienie działalności obiektów sportowych tj. siłowni, klubów fitness oraz basenów.

W związku z powyższym,  w czerwcu (czyli w 1 m-cu otwarcia obiektów) organizator dokona zmiany  statusu  „zamrożonych” kart   z nieaktywnych na aktywne. Włączy również moduł payU a co za tym idzie przywrócimy możliwość dokonania płatności na kolejny miesiąc.

Nieodebrane karty będzie można otrzymać w Sekretariacie Oddziału od 1 czerwca 2020r..

Łódź przebadała pracowników przedszkoli. 

W trosce o zdrowie dzieci i pracowników, 18 maja otwartych zostało tylko 31 przedszkoli. Od poniedziałku 25 maja zostanie otwartych kolejnych 15 placówek prowadzonych przez samorząd. Natomist od 25 maja nie będzie w łódzkich szkołach zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I - III. "Data uruchomienia zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów klas I - III w łódzkich szkołach jest uzależniona od wyników testów genetycznych u pracowników przedszkoli, u których wyniki testów przesiewowych budziły wątpliwości" - poinformowała Małgorzata Moskwa - Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.

 

ZNP domaga się dostępu do testów dla wszystkich powracających do szkół i przedszkoli nauczycieli i pracowników oświaty. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U.2020.891)

SUKCES ws. urlopów nauczycieli!

 
30 kwietnia b.r. Sejm RP przyjął poprawkę ZNP zgłoszoną przez posłankę Agnieszkę Dziemianowicz - Bąk wykreślającą szerokie uprawnienia ministra edukacji narodowej w zakresie urlopów i awansu zawodowego nauczycieli. 

Decyzja w sprawie egzaminów zapadła!

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Źródło: https://www.gov.pl/

Inicjatywa obywatelska 2020:Godne płace!

W związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 oraz z odpowiedzią o braku prawnych możliwości przedłużenia okresu zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, ZNP zawiesza wszelkie działania i czynności związane z wniesieniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Prezesi ogniw ZNP na terenie Oddziału Łódź - Bałuty, upoważnieni do zbierania podpisów, proszeni są o przekazanie list poparcia do Sekretariatu Oddziału, celem ich komisyjnego zniszczenia. 

Informacja dla zakładowych społecznych inspektorów pracy.

Sekretariat Oddziału ZNP Łódź - Bałuty informuje,  że ze względu na wprowadzony stan epidemii na terenie Polski, termin dostarczenia protokołów z przeprowadzenia wiosennego przeglądu warunków pracy zostaje przedłużony do momentu ogłoszenia powrotu do szkół i placówek oświatowych. 

15 kwietnia b.r. w Sejmie RP rozpoczęło się pierwsze czytanie naszego projektu

 „Pensje nauczycieli z budżetu”.

więcej na stronie: https://znp.edu.pl/

Zdalne nauczanie:

"MEN mówi” daliśmy radę”. Łatwo chwalić się cudzymi działaniami. To NAUCZYCIELE dali radę, mimo kłopotów, pozostawienia Ich bez wsparcia i zaplecza sprzętowego. Ja dziękuję nauczycielom, a od ministra oczekujemy wsparcia i realnej pomocy".

Sławomir Broniarz na Twitterze 

Kształcenie zdalne. 

5 zaniechań MEN

  1. Brak sprzętu i warunków do prowadzenia obowiązkowego kształcenia bez wyposażenia nauczycieli i uczniów w odpowiedni sprzęt, dostęp do bezpłatnego Internetu, komunikatorów i platform edukacyjnych.
  2. Bak profesjonalizmu instytucji rządowych
  3. Brak decyzji o odwołaniu egzaminów zewnętrznych w zaplanowanych terminach i podjęcia decyzji o ich przełożeniu bądź wprowadzeniu innej formy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i na studia.
  4. Brak decyzji o odchudzeniu podstawy programowej
  5. Brak wsparcia nauczycieli, uczniów i ich rodzin
Więcej na ten temat i w sprawie inicjatyw Związku Nauczycielstwa Polskiego na stronie: https://znp.edu.pl/

Nauczycielu, poznaj swoje prawa!

Więcej w zakładce Nowości


Czytaj więcej w Zakładce "Nowości"

„Zadania na ten rok szkolny: walka o pracę i płacę, o lepszą edukację, o autonomiczną szkołę. Chcemy przekonać społeczeństwo do tego, że warto inwestować w dobrego nauczyciela. (…) Społeczeństwo musi też zrozumieć, że nauczyciel nie pracuje dla siebie, on uczy, wychowuje, kształci młode pokolenie. Dlatego powinniśmy nauczyciela wspierać, pomagać mu, ale też odpowiednio wynagradzać i zapewnić dobre warunki pracy.”

Sławomir Broniarz  Prezes ZNP

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz śledzić edukacyjne wydarzenia.

Pobierz bezpłatną aplikację ZNP w Google Play i bądź na bieżąco ze zmianami w oświacie!

Nowości

Apel do Premiera: Testy dla nauczycieli

2020-05-19 12:23
Za: https://znp.edu.pl/ Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Szanowny Panie Premierze,   w związku z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu przedszkoli, szkół, poradni...

Komunikat MEN ws. stopniowego powrotu do szkół

2020-05-14 11:40
“Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z...

Stanowisko ZOŁ ZNP w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-13 11:30
W związku z jednostronnym wypowiedzeniem przez Miasto Łódź Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez...

Stanowisko ZOŁB w sprawie wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

2020-05-11 00:00
Zarząd Oddziału ZNP Łódź – Bałuty informuje, że Miasto Łódź wypowiedziało jednostronnie Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, w szkołach i placówkach,...

Urlopy i awans. Nowe, szerokie uprawnienia ministra edukacji!

2020-04-29 19:16
29 kwietnia 2020 r. Sejm skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>