Sekcja Emerytów i Rencistów

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w dn. 20.03.2014r.

Kadencja 2014 - 2019:

Przewodnicząca:            Kol. Krystyna Rybarczyk

              Zarząd:              Kol. Halina Białecka

                                        Kol. Aleksandra Białkowska

                                        Kol. Jadwiga Bogusiak

                                        Kol. Zdzisława Dymek

                                        Kol. Barbara Grabarczyk

                                        Kol. Jacek Korczyński

                                        Kol. Janina Kubiak

                                        Kol. Grażyna Łatwińska

                                        Kol. Maria Mańkowska

                                        Kol. Urszula Mańkowska

                                        Kol. Elżbieta Nowalińska

                                        Kol. Krzysztof Rychlik

                                        Kol. Zbigniew Szopka

                                        Kol. Jadwiga Wardzińska